Dosen

1. Bhisma Murti
2. Achmad Arman Subiyanto
3. Ambar Mudigdo
4. Argyo Demartoto
5. Pawito
6.. RB. Soemanto
7. Hermanu Joebagio
8. Didik Gunawan Tamtomo
9. Endang Sutisna Sulaeman
10. Eti Poncorini Pamungkasari
11. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni
12. Harsono Salimo
13. Mahendra Wijaya
14. Isna Qadrijati
15. Ahmad Yunus
16. Muchammad Syamsulhadi
17. Okid Parama Astirin
18. Setyo Sri Raharjo
19. Dono Indarto
20. Bandi
21. Yulia Lanti Retno Dewi
22. Adi Prayitno
23. Vitri Widyaningsih
24 Ruben Dharmawan
25 Arief Suryono
26 Uki Retno Budihastuti
27 Supriyadi Hari Respati
28 Muhammad Akhyar
29 Tri Nugraha Susilawati
30 Nunuk Suryani
31 Ari Natalia Probandari