Persyaratan Tesis

SEMINAR PROPOSAL Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh pembimbing I dan II, dan disahkan oleh Kaprodi. Form Permohonan yang ditandatangani pembimbing I dan II. KRS. KHS yang sudah ditandatangani Kaprodi. Kuitansi pembayaran. SEMINAR HASIL Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh pembimbing I dan II, dan disahkan oleh Kaprodi. Form permohonan seminar hasil yang ditandatangani pembimbing I dan Read More